รถดับเพลิงขนาดเล็ก

 

รถดับเพลิงขนาดเล็ก

 

เครื่องยนต์ของตัวรถ ( PTO ) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงไหลหนีศูนย์ (Centrifugal Pump)

 

 

 

 

ระบบดับเพลิง

 ปั้มน้ำระบบแรงดันสูงพิเศษ (Ultra high pressure pump)

 

 

 

 

Visitors: 51,230