เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 35 แรงม้า

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 35 แรงม้า

 

Visitors: 51,230