เบาะลม

เบาะลม

 

เบาะลมช่วยชีวิต มีหลายขนาดให้เลือก และมีแบบใช้ถังอัดอากาศหรือแบบพัดลมไฟฟ้า

 

 
Visitors: 51,228