เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ Rosenbauer

 

 
Visitors: 50,342