หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดตั้งพื้น

 

 

 
 
 
 
 
Visitors: 51,230