หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืนพร้อมชุดผสมโฟม

 

 

 
 
 
 
Visitors: 42,981