เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทุ่นลอยน้ำ
Visitors: 42,981