เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทุ่นลอยน้ำ
Visitors: 27,312