ชุดซ้อมดับเพลิง

 

 

ชุดปฏิบัติงาน (ชุดหมี)

ชนิดเป็นผ้า FR cotton


เป็นผ้าชนิดกันความร้อน ใช้ปฏิบัติงานดับเพลิงนอกอาคาร หรือกู้ภัย มีน้ำหนักเบา

 
 

 

ชุดปฏิบัติงาน (ชุดหมี)

ผ้า cotton


ใช้ปฏิบัติงานทั่วไป หรือดับเพลิงนอกอาคาร หรือกู้ภัย มีน้ำหนักเบา

Visitors: 49,383