หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน

 

 

 

 
 
 
 

หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบลำตรง

 

 

Visitors: 51,228